avni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programima „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat„ i „Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012 – „ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2018. godini 1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja. 2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, […]

Nastavi

Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu […]

Nastavi

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre […]

Nastavi