Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI)

Konkursi

CENTAR ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI)

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ukoliko se koriste na ispravan način, doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju i generalno podizanju poslovanja na viši nivo. Bitni preduslovi za uspešnu implementaciju AI- baziranih rešenja su prepoznavanje procesa koji su dobri kandidati za unapređenje i izbor adekvatnih elemenata koji će se koristiti prilikom realizacije rešenja, uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja i okruženja konkretne kompanije.

Učesnici u programu podrške iz oblasti veštačke inteligencije dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su
• Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti
• Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju
• Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 12.000 evra (implementacija definisanog rešenja kroz konsalting) kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju.
• Supervizija implementiranog rešenja

*Napomena: Kompanije koje se prijave za program iz oblasti veštačke inteligencije moraju da popune upitnik “Index AI spremnosti” i upitnik “Digitalna konkurentnost”

Detaljnije