Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

Konkursi

advocacy_footerTRAG FONDACIJA (TRAG)  

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” do 9. septembra 2013. godine

Trag fondacija (Trag)  otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način Trag u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano do 12 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u oktobru, novembru i decembru 2013. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti).

Ovde možete preuzeti Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma, kao i Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@tragfondacija.org , najkasnije do 9.septembra 2013. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.

Detaljnije