Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

VLADA POKRAJINE ŠTAJERSKE Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj Ovaj program se odnosi na slobodne umetnike/kustose/teoretičare savremene umetnosti iz evropskih i neevropskih zemalja, koji su zainteresovani za saradnju sa štajerskim umetnicima. Korisnicima stipendije će biti odobreno 850 evra mesečno za produžena istraživanja i troškove života, uključujući i stanovanje. Umetnicima će biti naplaćen doprinos za administrativne […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

MINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2013. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to: 1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave, 2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim […]

Nastavi