Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

Konkursi

making-linesMINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA

Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2013. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to:
1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave,
2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Cilj konkursa: Stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja prostora i definisanje pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranje kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu urbanističkih planova.
Jedinice lokalne samouprave koje su 2013. godini po bilo kom osnovu iz budžeta RS već dobile sredstva za izradu urbanističkog plana koji je predmet ovog konkursa, nemaju pravo učešća na konkursu.

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja pojedinačnog urbanističkog plana ne mogu preći iznos od 2.000.000,00 dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.

Rok za podnošenje prijava: 30.08.2013. godine.

Broj telefona za dodatne informacije: Dragana Žurić, telefon: 011/3640-341, e-mail: dragana.zuric@mgu.gov.rs

Link

zp8497586rq