Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji – EBRD

Vesti

RPK Subotica''Program podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji'' je novi projekat finansiran od strane Evropske unije sa 3.5 miliona evra, koji sprovodi Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – Small Business Support (SBS) tim, u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede Republike Srbije.

EBRD će za 240 preduzeća obezbediti potrebne tehnike, veštine i znanje, kako bi postala inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuću stručnost, i izrasla u poslovne lidere, povećavajući tako konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u Srbiji. Uz pomoć SBS programa za podršku malim i srednjim preduzećima, EBRD povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji mogu pružiti podršku unapređenju širokog spekta poslovnih aktivnosti. U Srbiji, SBS je podržao više od 500 preduzeća od 2001. godine, pomažući im da se razviju i postanu konkurentnija.

Tim za podršku malom biznisu (SBS) omogućava domaćim i međunarodnim konsultantima da pomognu rast i konkurentnost malih i srednjih preduzeća u rastućim tržišno orjentisanim privredama. SBS ima dva glavna proizvoda: Program podrške jačanju poslovanja (BAS) i Program namenjen rastu i razvoju preduzeća (EGP). EGP je usmeren ka suštinskim menadžerskim i strukturalnim promenama u okviru preduzeća, obezbeđujući savetodavne usluge iskusnih međunarodnih industrijskih eksperata. BAS podržava kratkoročne projekte, identifikujući savetodavne usluge domaćih konsultanata koje bi mogle pomoći preduzećima u ostvarenju specifičnih ciljeva.

Business Advisory Services (BAS) je donatorski program koji funkcioniše na bazi refundacije troškova. BAS obezbeđuje grantove u visini do 10.000 evra, dok klijenti finansiraju ostatak od 20% do 75% ukupne neto vrednosti projekta. Od 2006. godine, BAS Srbija je primio 3.8 miliona evra donatorskih sredstava od Holandije, EBRD, EU i drugih. Takođe, projekti su delimično finansirani sredstvima preduzeća, u iznosu od 2.5 miliona evra. 2013. godine, BAS je primio 3.48 milona evra od Evropske unije, za nastavak svojih aktivnosti u Srbiji. BAS omogućava klijentima da dobiju poslovne savete od domaćih konsultanata u oblasti marketinga, organizacije, operativnog poslovanja, informacionih i komunikacionih tehnologija, inženjerskih rešenja, upravljanja kvalitetom, energetske efikasnosti i efikasnosti resursa i u oblasti zaštite životne sredine. BAS projekti su precizno definisani i traju 4 do 6 meseci.

Izvor: Regionalna privredna komora Subotica

zp8497586rq