Kreditna linija Holandske razvojne banke FMO za mala i srednja preduzeća u Srbiji

Vesti

komercijalna-bankaKomercijalna banka saopštila je da je s Holandskom razvojnom bankom potpisala ugovor o kreditnoj liniji od 20 miliona evra za domaća mala i srednja preduzeća.

U saopštenju se navodi da kroz kreditnu liniju FMO banka želi da stimuliše razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja bi trebalo da preuzmu vodeću ulogu u privrednoj razvoju i sniženju stope nezaposlenosti.

Sa investicionim portfoliom od 6,3 milijarde evra, Holandska razvojna banka FMO jedna je od najvećih bilateralnih razvojnih banaka, koja ulaže novac u projekte privatnog sektora na tržištima u razvoju.

Izvor: Komercijalna Banka – http://www.kombank.com/srp/info.asp?infoid=622

zp8497586rq