Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2013. godini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji