Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA (BOŠ) Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu stručnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), u okviru projekta „Bolja javna uprava […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje Evropska Radna grupa UN za starenje postoji od 2008.godine. Čine je predstavnici pojedinačnih zemalja članica koji se bave pitanjima starenja (nacionalni koordinatori ili drugi vladini stručnjaci). Rad Grupe koordinira Biro, a aktivnosti se odvijaju po usvojenom Programu […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je […]

Nastavi