Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupov

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2013. godini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Tags: