Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Tags: