Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse

Konkursi

SKGO

Poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokreće inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse koja treba da doprinese socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva na lokalnom nivou.

Teme na koje će se fokusirati proces prikupljanja i razmene primera dobre prakse u periodu od novembra 2011. do februara 2012. godine, su:
o    Formulisanje politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja
o    Dugotrajna nega i zbrinjavanje i
o    Uspostavljanje usluga na lokalnom nivou za romsku populaciju.

U okviru ovog procesa će se organizovati skupovi u formi dvodnevnih radionica u kojima će biti kombinovan interaktivni rad i razmena iskustava svih učesnika, predavanja gostujućih eksperata i prezentacija odabranih primera dobre prakse. Lokalne samouprave koje budu pozvane da učestvuju na skupovima mogu da delegiraju po tri učesnika koji će najbolje predstaviti iskustva iz relevantne oblasti.

Prva tema, Formulisanje politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja, realizuje se u saradnji sa UNICEF-om. U okviru ove inicijative biće izabrani primeri dobre prakse u procesu formulisanja politika, mera i odluka donetih na osnovu podataka i istraživanja iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.  

Skup na kome će izabrane opštine predstaviti svoje primere dobre prakse na temu „Formulisanje politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja“ biće organizovan u hotelu Mona na Zlatiboru od 16. do 18. novembra ove godine

Pozivamo zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava da dostave primere dobre prakse u okviru teme: Formulisanje politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

Odabir primera dobre prakse vršiće komisija sačinjena od predstavnika Tima za socijalno uključivanje, Stalne konferencije gradova i opština i UNICEF-a.  Na osnovu unapred određenih kriterijuma od pristiglih prijava biće odabrano 10 opština koje će učestvovati na dvodnevnom skupu na Zlatiboru.

Rok i način dostavljanja primera dobre prakse:
Rok za dostavu predloga je 28. oktobar 2011. godine. Predlog primera dobre prakse se dostavlja na srpskom jeziku, popunjen elektronskim putem u priloženom formularu.

Predloge slati na i-mejl: marjan.banduka@clds.rs ili faksom na broj: 011 3221586. Za dodatna pitanja javiti se Marjanu Banduki na tel. 011 3221 586.

Formular sa smernicama za podnošenje primera dobre prakse nalazi se u prilogu. Formular mora da bude potpisan od strane ovlašćenog lica iz lokalne samouprave.

Link