Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Tags: