Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs  za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Tags: