Bespovratna sredstva privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

Konkursi

yarn machineMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Glavni cilj projekta je da doprinese poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Kao krajnji rezultat, projektne aktivnosti će pozitivno doprineti smanjenju rizika po život zaposlenih i smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

U okviru projekta, International Management Group i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike objavljuju

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) za poboljšanje uslova rada u privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

Biće dodeljeno do 10 grantova u iznosu do 25,000 evra po grantu.shoe-repair-general

Privredni subjekti koji su zainteresovani za prijavljivanje za dodelu bespovratnih sredstava (grantova), treba da preuzmu kompletan set dokumenata koji su potrebni za postupak prijavljivanja na konkurs.

Dokumenta su dostupna na engleskom i srpskom jeziku, a u slučaju bilo kakvog neslaganja, engleske verzije dokumenata će se smatrati važećim.

Potrebna dokumenta:

  • Smernice za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava
  • Rezime projekta, “Dokument 1”
  • Formular za prijavu, “Dokument 2”
  • Izjava, “Dokument 3”
  • Obrazac narativnog budžeta, “Dokument 4” sa uputstvima za popunjavanje tabelarnog i narativnog budžeta
  • Tabelarni budžet, “Dokument 5”
  • Upitnik o stanju bezbednosti i zdravlja na radu, “Dokument 6”

Link za preuzimanje odgovarajućih dokumenata.

Navedena dokumentacija sadrži uputstvo za pripremu i podnošenje prijava na konkurs, informacije o pravilima konkursa, postupku odabira i sprovođenja konkursa kao i odgovarajuće obrasce koje podnosilac treba da podnese kao deo prijave.

Podnosioci treba da uzmu u obzir, kao što je navedeno u Smernicama za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, da pored popunjenih obrazaca i upitnika, postoje i druga dokumenta koja moraju biti dostavljena. Troškove pripreme i podnošenja prijava snosi podnosilac.

Rok za prijem prijava na konkurs u prostorijama IMG-a ističe u 17 časova, 11. februara 2013. godine.

Lična pitanja nisu dozvoljena.

Podnosiocima prijava se preporučuje da redovno prate ovaj sajt zbog eventualnih pojašnjenja ili dopuna u toku konkursnog postupka.