„Start up“ krediti preduzetnicima

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Kreditna podrška za početnike – “Start up“ krediti (preduzetnici) po programu za 2010.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Sredstva se odobravaju licima koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje osnivanjem preduzetničkih radnji, za obavljanje zanatske, proizvodne ili uslužne delatnosti delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre od

01.06.2009.godine i kasnije.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo komitent koji nikada ranije nije bio vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena na neodređeno vreme u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Kriterijum za odobravanje kredita je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika.

Prednost u korišćenju kredita će imati preduzetnici do 25 godina starosti koja su prošla obuku po programima:

– podržanih od strane Vlade Republike Srbije (program obuke preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj (Republičke agencije za razvoj MSP) i Nacionalne službe

zapošljavanja i drugih programa Vlade)

– omladinskog preduzetništva, organizovanu od strane BIP (Business inovation program) koje sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (Republička agencija za razvoj MSP), odnosno lica starosti do 40 godina.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

– kreditiranje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

– kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

– kreditiranje infrastrukture;

– kupovinu polovne opreme

– kreditiranje trgovine;

– kreditiranje kupovine putničkih vozila;

– kreditiranje organizovanja igara na sreću, lutrija i sl.delatnost;

– pozajmice drugim licima

Zahtevi za dodelu ovih sredstava podnose se isključivo lično Fondu ili ovlašćenim predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj do 30.aprila 2010. godine.

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

– krediti se odobravaju u iznosu od 500.000,00 do 1.300.000,00 dinara

– rok otplate od 3-5 godina, u okviru kojeg je period počeka do dvanaest meseci.

– kamatna stopa 2,5% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule

– tromesečna otplata kredita

Prihvataju se samo zahtevi koji su podneti do navedenog datuma.(30.04.2010)

Link