Poziv lokalnim samoupravama za dostavljanje prijave sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Poziv lokalnim samoupravama za dostavljanje prijave sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave prijavu sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji.

Prijave mogu podneti one lokalne samouprave koje će poslove čišćenja deponije i odvoženja nelegalno odloženog otpada vršiti u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem i koje imaju zaključen ugovor o saradnji sa operaterom deponije na koju će se vršiti odlaganje nelegalno odloženog otpada sa njihove teritorije.

Spisak sa potrebnim informacijama dostavlja se u tabeli koja se nalazi u prilogu ovde, sa maksimalno 5 fotografija lokacije na kojoj se nalazi divlja deponija iz kojih se može utvrditi količina otpada.

Prijave sa neophodnim podacima mogu se dostaviti do ponedeljka 24.01.2022. godine do 10 sati, na adresu elektronske pošte: eko.kabinet@eko.gov.rs.

Jedinice lokalne samouprave kojima je neophodna pomoć u rešavanju problema divljih deponija, mogu se istim putem obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.

Detaljnije