Ko ima više daje pozajmice – Pojedini srpski privrednici razmišljaju o forimiranju privredno-kreditne zadruge

Vesti

collaboration-principlesPojedini srpski privrednici poslednjih meseci ozbiljno razmišljaju o formiranju privredno-kreditne zadruge, koja bi pod povoljnim uslovima odobravala zajmove svojim članovima. U potrazi za načinom da do pozajmica dođu i uspešne firme bez imovine privrednici pregovaraju sa bankama i osiguravajućim društvima o formiranju posebnog fonda.

Privredno-kreditna zadruga bi se formirala po uzoru na slične institucije koje odavno postoje u Italiji i Austriji. Primala bi samo preduzeća koja poslednjih pet godina nisu prezadužena. Članarinu bi plaćala srazmerno svojoj veličini, a sredstva od kamata bi delom išla preduzećima, a delom u kapital zadruge.

– O tome razmišlja petnaestak velikih kompanija, desetak srednjih i nekoliko malih preduzeća – objašnjava Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.

– Zašto bi štedeli u bankama koje im daju kamatu od četiri odsto, a zajmove naplaćuju i po 11%. Novac zadruge bi se koristio za razvojne kredite, ali i privrednu solidarnost, u slučaju da se neko od tih predzueća nađe u teškoj situaciji. Njihov motiv je da se pokrene zdrav deo privrede.

Kapital

U Uniji poslodavaca objašnjavaju da takva zadruga u Italiji postoji od 1907. godine. Pokrenula su je 42 preduzeća. Danas broji 26.500 članova. Raspolaže sa čak 140 milijardi evra sredstava. Naša ne bi mogla da počne da radi bez milion evra kapitala..

Izvor: eKapija