Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link