Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. april 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link