Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVО OMLADINE I SPORTA Јavni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje Pravo učešća na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u […]

Nastavi

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji sa definisanim programskim zadatkom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji sa definisanim programskim zadatkom: Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnost Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. […]

Nastavi