Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija za sufinansiranje organizacije sajmova u AP Vojvodini U cilju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kroz poslovno povezivanje ovog dela privrede, kako sa domaćim, tako i sa stranim partnerima, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće organizaciju regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini […]

Nastavi

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni poziv seoskim  udruženjima žena sa  teritorije AP Vojvodine 1. Predmet javnog poziva Predmet Javnog poziva seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine ( u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem […]

Nastavi