Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora

Konkurs će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a
najduže do 01. septembra 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.