Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade CILj KONKURSA Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22. januara 2009. […]

Nastavi

Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju SKVIS i NSM CILj KONKURSA Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: NSM) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje NSM 22. januara 2009. godine, Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji […]

Nastavi

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora CILj KONKURSA Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u […]

Nastavi