Otvoreni poziv auto kućama

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Otvoreni poziv auto kućama za učešće u programu dodele bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila

1. Predmet poziva
Pozivaju se auto kuće koje su zainteresovane za učešće u programu dodele
bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila
u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije da dostave Fondu
prijavu u skladu sa uslovima navedenim u ovom pozivu.
Fond će podržati ovaj program bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu do
20.000.000,00 dinara.

2. Korisnici bespovratnih sredstava
Korisnici bespovratnih sredstava su auto kuće koje su kod Agencije za privredne
registre registovane za obavljanje ove delatnosti i ispunjavaju uslove poziva.

3. Namena
Fond će auto kućama koje se jave na ovaj poziv isplaćivati iznos od 100.000,00 dinara
u apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo:
– na električni pogon,
– na hibridni pogon,
– sa emisijom CO2 (ugljen-dioksid) ispod 100 g/km (u kombinovanom ciklusu),
a do raspodele ukupnih sredstava namenjenih ovom pozivu (20.000.000,00 dinara).

4. Dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji)
– prijava (u slobodnoj formi) u kojoj je potrebno navesti naziv i sedište auto kuće,
matični broj i PIB, broj računa i ime banke, faks i e-mail i lice ovlašćeno za
zastupanje
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod APR iz kojeg se vidi da je auto
kuća registrovana za obavljanje delatnosti prodaje motornih vozila,
– OP obrazac,
– zvaničan katalog sa asortimanom vozila iz tačke 3. ovog poziva.

5. Realizacija
Ovaj poziv objaviće se u Službenom glasniku Republike Srbije, dnevnom listu
„POLITIKA“ i na internet strani Fonda za zaštitu životne sredine:
www.sepf.gov.rs.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26.
Upravni odbor Fonda doneće odluku o listi auto kuća koje ispunjavaju uslove za
učešće u ovom programu, nakon čega će se zaključiti ugovori sa auto kućama.

Auto kuće koje sa Fondom zaključe ugovore podnosiće zahteve za dodelu sredstava u
iznosu od 100,000,00 dinara uz koje prilažu:
– ugovor o kupoprodaji između kupca vozila i auto kuće,
– potvrda o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (za vozila na
električni i hibridni pogon) odnosno sertifikat o saobraznosti vozila – COC (za
vozila sa emisijom CO2 ispod 100 g/km u kombinovanom ciklusu),
– račun za prodato vozilo,
– dokaz o prenosu sredstava na račun auto kuće (izvod iz banke)
– dokaz da je na vidnom mestu istaknuto (u katalogu, auto salonu, oglasu, reklami)
obaveštenje da je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije u cilju
podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila dodelio 100.000,00 dinara
apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo.

Dodatne informacije: tel: 011/22-77-442,
Kontakt osoba: Nikola Orlović nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Link