Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za IV kvartal 2011. i 2012. godinu.
Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010, 101/2010 i 86/2011).

2. Korisnici sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:
– operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa,
– kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom,
– proizvođači plastičnih kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Dostavljanje prijava
Konkurs je otvoren od 01.01.2012. do 31.01.2013. godine.

Tekst konkursa

Prijava za konkurs

Link