Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkursi

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

  • mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo;
  • ukazivanju na probleme u svojoj okolini;
  • rešavanju uočenih problema.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

  • Obrati pažnju!

(zaštita životne sredine i uređenje javnih prostora u lokalnim zajednicama)

Zagađene obale reka, divlje deponije, zapušteni parkovi, napušteni domovi kulture… Poznato? Veliki broj mladih se obratio  Rešivoju sa idejama u vezi sa zaštitom životne sredine i sređivanja, ulepšavanja ili boljeg iskorišćavanja javnog prostora. Mnoge smo zajedno rešili. Idemo dalje! Traže se kreativni, inovativni i efektni predlozi akcija.

  • Pomoć prijatelja

(socijalna inkluzija i borba protiv diskriminacije u lokalnim zajednicama)

Rešivoje se bori protiv svih predrasuda i stereotipa u okruženju. Njegov ideal jeste okruženje u kojem vladaju solidarnost i jednakost šansi. Otuda podržava sve akcije mladih koje imaju za cilj socijalnu uključenost i borbu protiv svih oblika diskriminacije u lokalnim zajednicama.

  • Reci ne!

(borba protiv nasilja među mladima)

Rešivoje ne žmuri pred nasiljem i nasilnicima. Bez obzira da li je ono na internetu, u školi, na stadionu…On diže svoj glas protiv njega i poziva mlade na (re)akciju.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i sl.). Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu. Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu.

Kako stojimo sa vremenom?

Konkurs traje od do 1. novembra 2010. godine.

Gde da predložim svoju akciju?

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem online prijavnog formulara. Formular se može popuniti ovde. U obzir će biti uzete prijave dostavljene ISKLJUČIVO preko online formulara, potpuno popunjene i poslate zaključno sa datumom završetka konkursa. Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

I onda…

Pristigle prijave razmatra Komisija za podršku omladinskim akcijama/inicijativama (u daljem tekstu „Komisija konkursa“).

Nakon zatvaranja konkursa Komisija konkursa odabraće najmanje 15 najboljih predloženih akcija i  podržati njihovu realizaciju u iznosu do 50. 000 dinara.

Rezultati konkursa biće objavljeni nakon odluke Komisije konkursa (novembar 2010.godine) na sajtu www.resivoje.rs

Predložene akcije moraju biti sprovedene u periodu od 6.decembra 2010. do 10. februara 2011.godine.

Društvene akcije se sprovode isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail: resivoje@emins.org