Poziv gradovima/opštinama za uspostavljanje i učešće u radu mreže „Unapređene decentralizovane usluge“

Konkursi

SKGO

Poziv gradovima/opštinama za uspostavljanje i učešće u radu mreže „Unapređene decentralizovane usluge“

SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Centrom za liberalno demokratske studije (CLDS), uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, sprovodi trogodišnji projekat „Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti“.

Cilj projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U okviru projekta predviđeno je uspostavljanje 3 mreže – Unapeđene decentralizovane usluge – (Decentralised Service Improvement networks) radi unapređenja decentralizovanih usluga kroz proces učenja, poređenje dostignuća, pružanje mentorske i ekspertske podrške kroz razmenu evropskih i nacionalnih primera dobre prakse i iskustava. Mreže će omogućiti zaposlenima u lokalnoj samoupravi da uče jedni od drugih, da diskustuju i usaglase se oko najboljeg načina za primenu primera dobre prakse u cilju unapređenja usluga.

Mreže će omogućiti lokalnim samoupravama da formulišu zajednički osnov za poređenje rezultata načina korišećnja resursa na dinamičan i efikasan način. Odabir gradova/opština za direktno učešće na projektu u ovoj fazi baziraće se prvenstveno na spremnosti lokalne samouprave da aktivno učestvuje na ovom projektu.

Molimo Vas da u cilju sprovođenja projekta i uspostavljanja mreže prijavite za učešće najkasnije do 27.01.2012. 

U prilogu se nalazi prijavni formular koji elektronskim putem možete poslati na email adresu maja.knezevic@skgo.org ili milos.zivanovic@skgo.org ili faksom na 011 3221-215.

Molim Vas da za dodatne informacije vezane za učešće u radu mreže i projektne aktivnosti kontaktirate koordinatorku mreže Maju Knežević, tel. 011 3223-446.

Prijavni formular

Link