Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i koordinatora kancelarija za mlade za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije.
– deo konkursa A: podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz pripremnu obuku i realizaciju projekata iz oblasti omladinske politike
– deo konkursa B: podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije za mlade i evropske integracije

Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. oktobar 2010. godine.

Pravo učešća na konkursima:

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji). Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311, a može se naći i preuzeti i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs i na adresi www.zamislizivot.org.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj + 381 11 301 43 11, + 381 11 301 43 11       ili putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs.