Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Informacije o Sufinansiranju programa i mera AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA u 2011. godini U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) utvrđen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 55/10). Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđeni su ciljevi politike […]

Nastavi

„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma. Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj: uspostavljanje i […]

Nastavi

Beogradski Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća upisuje desetu generaciju studenata

Na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća (FMMSP) u Beogradu u toku je upis desete generacije studenata osnovnih akademskih studija, po novom akreditovanom studijskom programu. FMMSP je dobio akreditaciju za tri polja naučno-istraživačkog delovanja: osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master i doktorske studije, akreditaciju Instituta za naučno-istraživački rad i sertifikat za kvalitet nastavnog procesa […]

Nastavi