Korišćenje solarne energije u domovima učenika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta ,,Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u domovima učenika na teritoriji AP Vojvodine Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (,,Službeni list […]

Nastavi

Konkurs za korišćenje solarne energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE Konkurs za korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv)   u kombinaciji sa primenom toplotnih pumpi za grejanje i klimatizaciju u sportsko-rekreativnim i turističkim objektima,   kao i centrima za edukaciju na teritoriji AP Vojvodine,  koji su u privatnom vlasništvu Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za […]

Nastavi

MOL među 12 najboljih naftnih kompanija po održivom razvoju

MOL grupa je prva i jedina kompanija iz regiona koja je uključena u svetski indeks o održivom razvoju Dau Džons (Dow Jones Sustainability World Index) i od 112 naftnih kompanija, koje su ove godine uključene u to ocenjivanje, uvrštena je u 12 najboljih. Pri analizi kompanija, ocenjuje se 2.500 najvećih svetskih kompanija, odabranih iz globalnog […]

Nastavi