POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu

1.
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, sufinansiraće nabavku mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Za ove namene odobreno je ukupno 18.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Pravo učestvovanja na konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

2.
Sredstva se raspodeljuju za sufinansiranje nabavku mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

3.
Raspodela finansijskih sredstava ustanovama utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) značaj i razlog planirane nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine;
2) neophodnost mašina, opreme i nematerijalne imovine u funkcionisanju nastavno-naučnog procesa ustanove;
3) modernizacija i unapređivanje nastavnih sredstava i nastavnog procesa;
4) zastarelost (vek trajanja) postojećih mašina, opreme i nematerijalne imovine, koji se koriste u nastavno-naučnom procesu ustanove;
5) ukupni troškovi potrebni za realizaciju nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine;
6) kontinuitet u sufinansiranju, odnosno, da li se sredstva prvi put traže za realizaciju planiranih nabavki mašina, opreme i nematerijalne imovine;
7) procena rizika za studente i zaposlene, zbog kvara ili nedostataka na postojećim mašinama, opremi i nematerijalnoj imovini;
8) dosadašnja ulaganja;
9) kvalitet konkursne dokumentacije.

4.
Prioritet u raspodeli sredstava za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine imaće nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine koje su van upotrebe ili uništene, zbog uticaja elementarnih nepogoda.

5.
Podnosilac prijave, uz popunjen obrazac br. 3, treba da priloži:
1. predračun/ponudu za nabavku mašina, opreme i/ili nematerijalne imovine;
2. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
3. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

6.
Prijave se podnose na obrascu br. 3, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od 07.02. do 07.03.2023. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.

Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu predmet konkursa neće se razmatrati.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Marta Đukić, telefon 021/487-4633, imejl: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Detaljnije