MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom I. PREDMET PROGRAMA Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi […]

Nastavi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je od 27.02.2023. godine do 14.03.2023. godine. […]

Nastavi