Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

1. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 09. maj 2011. godine.

2. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade – Resurs centri za učešće u procesu podsticanja aktivizma mladih
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

3. Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. april 2011. godine.

4. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja – Obuka iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom
Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. april 2011. godine.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursima imaju registrovana udruženja (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa (čiji sastavni deo čine smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekata, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo i objavljuju na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji).   Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce projekata i programa može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta,

ovde

kao i na adresi omladinskog Internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311 za konkurse 1 i 4, kao i kancelarija broj 307 za konkurse 2 i 3.
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 301 4311 za konkurse 1 i 4, kao i +381 11 313 09 19 za konkurse 2 i 3 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs.