Grantovi za kulturne i umetničke projekte

Konkursi

HEARTEFACT

Grantovi za kulturne i umetničke projekte

Podrška za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

O konkursu
Cilj konkursa je da podrži realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednice, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

Kroz ovaj poziv, projekat Kultura za demokratiju da podrže realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.Na ovaj način, pomaže im u sprovođenju njihovih kulturnih i umetnički projekata i aktivnosti koje su relevantne za razvoj društva/lokalne zajednice kao i za diversifikaciju umetničkog i kulturnog sektora u smislu praksi i izraza.

Ko može da aplicira
Projektnu aplikaciju mogu podneti:
• kulturne i umetničke organizacije;
• umetnički kolektivi i inicijative;
• organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti iako im ovo nije primarna oblast delovanja;
• Druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi (nezavisne fondacije, zadužbine, društva sa ograničenom odgovornošću i/ili preduzetnici).

Uslovi:
• Aplikant mora biti registrovan kao pravno lice u Agenciji za privredne registre (APR);
• Aplikant mora biti registrovan u nekoj od opština/gradova/sela koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije van Beograda (izuzimajući opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin);
• Aplikant i/ili lica koja su uključena u realizaciju projekta moraju imati prethodno iskustvo u realizaciji kulturnih i umetničkih projekata.
• Organizacije koje su u poslednjih 12 meseci dobile podršku u okviru projekta Kultura za demokratiju NE MOGU da apliciraju

Aktivnosti
Kroz ovaj konkurs, projekat Kultura za demokratiju želi da podrži kulturne i umetničke projekte koji jačaju kritičko mišljenje, podržavaju i iniciraju konstruktivni dijalog o važnim društvenim i političkim pitanjima, podstiču društvenu koheziju i podižu javnu svest o bitnosti i neophodnosti prihvatanja različitosti, posebno kada je reč o manjinskim i ranjivim grupama u našem društvu.

Ovi projekti treba da neguju talente, inovativne i hrabre umetničke i kulturne izraze i prakse koje izazivaju dominantne društvene i političke narative, ali i podstiču razvoj kulturne i umetničke scene u Srbiji.

Ovaj konkurs namenjen je projektima koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muzika, audiovizuelna umetnost, strip, fotografija, dizajn, kulturna politika i menadžment.

Aktivnosti za čiju realizaciju se potražuju sredstva mogu da uključuju: izložbe, instalacije, predstave, performanse, umetničke radionice, predavanja i/ili slične obrazovne programe, javne debate i razgovore, audiovizuelnu produkciju, umetnička i kulturna istraživanja, festivale itd.

Budžet
Maksimalni iznos koji se može dodeliti za realizaciju projekta je 1.200.000,00 RSD za period od 12 meseci.
Aplikant nije u obavezi da obezbedi sopstvena sredstva za implementaciju projekta.

Kako aplicirati
Predlozi projekta podnose se slanjem projektnog predloga na adresu grants@heartefact.org
Projektni predlog treba da sadrži:
1) Popunjen Aneks 1: narativni predlog projekta
2) Popunjen Aneks 2: predlog budžeta projekta
Projektna dokumentacija (Aneks 1 i Aneks 2) objavljeni su na HF web prezentaciji.

Za sva pitanja i nedoumice po pitanju ispunjavanja ovih dokumenata možete kontaktirati HF putem elektronske adrese: cfdproject@heartefact.org

Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 20.01.2023. do 17h.

Svi projektni predlozi koji pristignu nakon ovog roka, neće biti razmatrani u procesu selekcije. Molimo vas da prilikom slanja projektnih predloga uzmete u obzir tehničke probleme te izbegavate slanje istih u poslednjem trenutku.

Detaljnije