Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

Konkursi

OPPORTUNITY BANKA

Nagradni konkurs za najbolju preduzetnicu godine – „Žena za 5“

Opportunity Banka, drugi put za redom, raspisuje konkurs izbor najbolje preduzetnice godine u nameri da ženama u preduzetništvu pruži  javnu podršku, da ih motiviše ka samozapošljavanju i da im pruži pomod u razvoju sopstvenog biznisa kao i da promoviše uspešne modele ženskog preduzetništva.

Pravo učešća na konkursu imaju državljanke Republike Srbije sa stalnim boravkom u Republici Srbiji koje ulaze u jednu od ovih kategorija:
•    žene koje imaju malo ili srednje preduzede registrovano na svoje ime i  aktivno učestvuju u poslovnim aktivnostima
•    žene samostalne preduzetnice
•    žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Preduzeće ili gazdinstvo u ime koga konkurišu mora da posluje najmanje godinu dana.

Način prijavljivanja na konkurs:
Molba za učešće na konkursu podnosi se u vidu motivacionog pisma, koje treba da sadrži:
•    kratku poslovnu biografiju žene, podnosioca molbe
•    kratki istorijat poslovanja preduzeda ili poljoprivrednog gazdinstva
•    činjenice koje potvrđuju uspešnost, osobenost, inventivnost i društvenu odgovornost opis aktuelnih poslovnih aktivnosti
•    plan ulaganja sredstava od nagrade

Uz molbu se prilažu slededi dokumenti:
•    Kopija lične karte žene, podnosioca molbe
•    Jedna fotografija u radnom okruženju, žene podnosioca molbe
•    Izvod iz Agencije za privredne registre, odnosno dokaz o registraciji gazdinstva
•    Finansijski izveštaj za 2010. godinu koji svedoči o uspešnosti poslovanja

Vrednovanje postignutih rezultata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    uspešnost poslovanja koja se potvrđuje finansijskim dokumentima
•    inovativnost, odnosno primena savremenih poslovnih ili poljoprivrednih rešenja društvena odgovornost prilikom poslovanja, zapošljavanja i
•    organizacije rada inventivnost u planiranju proširenja poslovnih aktivnosti
•    plan investiranja sredstava od nagrade

Prijavljivanje na Konkurs vrši se slanjem molbe u pisanom obliku na e-mail adresu konkurs@obs.rs sa naznakom “Za konkurs-Žena za 5“ ili poštom na adresu Opportunity banka a.d. Novi Sad (za Marketing odeljenje), Bulevar Oslobođenja 2a, 21 000 Novi Sad

Konkurs je otvoren od 23. juna do 5. Avgusta, 2011. godine.

Zvanično proglašenje pobednice konkursa bide javno objavljeno 5. Septembra, 2011. godine.

Učesnice u konkursu treba da budu spremne da prihvate I organizuju posetu ocenjivačkog tima Opportunity banke sa ciljem potvrđivanja informacija datih u Molbi za učešde u Konkursu i pruže sve potrebne podatke ocenjivačima I žiriju za dodeljivanje nagrade, osim onih koji se smatraju strogo poverljivima.
Nagrada je robnog karaktera i dodeljuje se u vrednosti od  500.000,00 dinara, za namensko investiranje u razvoj i unapređenje poslovanja koje je opisano u molbi.

Link