Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove

EVROPSKA UNIJA Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove Operativni grantovi mogu podržati dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva u zastupanju, praćenju i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja EU, dok građanima daju glas i utiču na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi, praćenju i konkretnim inicijativama […]

Nastavi