Ministarstvo zdravlja – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 4013- Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja. 1. OPŠTI USLOVI U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu […]

Nastavi