POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar Agencije za privredne registre.

Rok za podnošenje zahteva je 19. maj 2023. godine

Detaljnije