Javni poziv za Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2023. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE

Javni poziv za Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2023. godinu

Ministarstvo prosvete raspisalo je javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2023. godinu.

U cilju unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata, Ministarstvo će okviru Programa finansirati projekte izgradnje, dogradnje, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, investicionog i tekućeg održavanja objekata ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda.

U okviru ovog programa, Ministarstvo će finansirati nabavku nove opreme i dobara, zamenu dotrajale opreme.

Predlog projekat mogu podneti ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, kao i ustanove učeničkog i studentskog standarda Ministarstvu prosvete najkasnije do 15. decembra 2022. godine:

Ministarstvo prosvete
Sektor za učenički i studentski standard i investicije
Nemanjina broj 22-26
11000 Beograd

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu prosvete, Sektoru za učenički i studentski standard i investicije, Odseku za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata na telefon 011/2420-101, kontakt osoba Irena Grujičić.

Detaljnije