Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-11600/2019 od 21. novembra 2019. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2019. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene.

Subvencije namenjene za razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:
1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatom;
2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Rok za dostavu prijava je 3. decembar 2019. godine

Detaljnije