POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILj I PREDMET KONKURSA:
Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: Otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u javnoj svojini.

Poljoprivredno zemljište jeste zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njive, vrtovi, voćnjaci vinogradi, livade pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemljište koje se može privesti nameni za poljoprivrednu proizvodnju.

Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja: primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada sa divljih deponija formiranih na poljoprivrdnom zemljištu u javnoj svojini, na registrovanim deponijama ili lokalitetima, koji su planskim dokumentom jedinice lokalne samouprave namenjeni za odlaganje otpada.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 320.000.000,00 dinara.

Sredstva koja se po ovom konkursu dodeljuju za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada u celosti se obezbeđuju iz Budžeta AP Vojvodine kroz Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini („Službeni list APV”, broj 54/22, 27/23 i 35/23).

Sredstva se dodeljuju putem konkursa za uklanjanje, primarnu separaciju ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport, odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada (u daljem tekstu: Otpad) sa divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u javnoj svojini, na registrovanim deponijama ili lokalitetima, koji su planskim dokumentom jedinice lokalne samouprave namenjeni za odlaganje otpada.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

3. KORISNICI SREDSTAVA:
Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
Iz podnete prijave razmatraće se jedino parcele koje predstavljaju poljoprivredno zemljište u javnoj svojini na kojima se nalaze divlje deponije.
Prijave u kojima se navode druge vrste zemljišta ili druga vrsta vlasništva, neće biti razmatrane, odnosno prijava će se delimično prihvatati i samim tim opredeljiviti prihvatljivi troškovi.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA:
Konkurs je otvoren zaključno sa 06.10.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

Detaljnije