Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Konkurs za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva

Evropska komisija, kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA), i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte/inicijative/programe na polju razvoja preduzetništva.

Rok za prijavu je 15. jun 2016. godine.

Više informacija možete videti na http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Ministarstvo privrede