Konkurs – Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije,odnosno vrednosti opreme.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2018. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme,otpremnicama,izvodima iz banke,garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza,mora biti potkrepljeno i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

1.

1.1. Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 3.992.000,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 4.391.000,00 dinara za 4,99 hektara.

1.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 4,99 hektara (jabučasto, koštičavo, jezgrasto voće). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 2.395.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.645.000,00 dinara za 4,99 hektara.

1.3 Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 800.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.592.000,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 880.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.751.200,00 dinara za 1,99 hektara.

1.4. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 955.200,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.054.700,00 dinara za 1,99 hektara.

2.

2.1. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 696.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 1.385.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 765.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 1.522.000,00 dinara za 1,99 hektara.

2.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju na površini do 1,99 hektara (jagodičasto, bobičasto voće,vinovu lozu). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 378.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 752.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 415.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 830.000,00 dinara za dva hektara.

3.

3.1 Nabavka stubova za podizanje zasada na površini do 4,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jabučasto, koštičavo, i jezgrasto voće).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.647.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

3.2 Nabavka stubova za podizanje zasada na površini do 1,99 hektara za voćarsku proizvodnju (jagodičasto, bobičasto voće, vinovu lozu i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 657.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

4.

4.1. Nabavka žica za ograđivanje parcela
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 434.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru.

4.2. Nabavka stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 383.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 84.500,00 dinara po hektaru.

4.3. Nabavka žica za ograđivanje parcela za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 173.130,00 dinara.
У slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru, odnosno do 190.443,00 dinara za 1,99 hektara.

4.4. Nabavka stubova za ogradu za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 152.832,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške jeste do 84.500,00 dinara po hektaru, odnosno do 168.155,00 dinara za 1,99 hektara.

5.

5.1 Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 4,99 hektara, odnosno do 1.846.000,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 2.031.000,00 dinara.

5.2. Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“ za proizvodnju na površini do 1,99 hektara (borovnica i hmelj).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara, a maksimalno do 1,99 hektara, odnosno do 736.300,00 dinara.
U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice i preduzetnik, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina, žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru, odnosno do 809.930,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu,ali za više namena u okviru jedne tačke,kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva (sa odgovarajućom poljoprivrednom proizvodnjom za koju se konkuriše) i da se nalazi u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstva.Ukoliko je parcela u zakupu,potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina;

4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;

5. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta zaključno za 2017. godinu;

7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije,podsticaji)za istu namenu,odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu član 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);

10. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski,ukoliko je u pitanju fizičko lice, a – plaćanje putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;

Dodatni uslovi za preduzetnike:

11. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre;

Dodatni uslovi za pravna lica:

12. pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;

13. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

14. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

15. mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice,u skladu sa Zakonom koji se uređuje računovodstvo;

4.1 SPECIFIČNI USLOVI KONKURSA

• Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i datumom,dok je za pravna lica obavezan pečat podnosioca (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta za nosioca RPG ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 2018. godinu,koji izdaje Uprava za trezor (prva strana RPG izvoda sa osnovnim podacima i druge strane izvoda s podacima o površinama i proizvodnji), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;

4. overena fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa sa zakupodavcem fizičkim licem (osim za članove domaćinstva koji su upisani u izvod registrovanog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca prijave) ili jedinicom lokalne samouprave ili crkvom ili manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, s rokom važenja od najmanje petnaest (15) godina, s tim da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet (5) godina;

5. original predračun ili račun sa specifikacijom opreme,

Specifikacija opreme mora da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao i u računu).

6. za opremu koja se nabavlja s predračunom – specifikacija opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme, odnosno izvođaču radova;

7. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
8. carinska deklaracija za opremu iz uvoza (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) ne starija od momenta izdavanja računa (ne starija od 01.01.2018. godine);

9. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;

10. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

11. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fotokopija ugovora o zakupu s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o uplati);

12. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave);

13. izjava dobavljača i/ili izvođača radova da je oprema isporučena i da su radovi izvedeni nakon 01.01.2018. godine.

Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:

14. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

15. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;

16. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

17. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013);

18. za zemljoradničke zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnoj reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama. Potvrda ne može da bude starija od mesec dana od momenta konkurisanja;

Podnosilac prijave treba da se izjasni – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkursu – o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,9,10,11,14,15,16,17 i 18 pribaviti sam ili da je pribavi Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;

2. U skladu s kriterijumima – koji su definisanim Pravilnikom za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini (u daljem tekstu Pravilnik), – formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom;

3. Prijave na Konkurs koje ostvare broj bodova manji od 30% od ukupnog broja bodova – ne ulaze u dalje razmatranje Komisije;

4. Za investicije u tački II podtačkama 1,2,3 i 5 po prijemu konkursne dokumentacije, a pre potpisivanja ugovora, Sekretarijat putem svog nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi prethodno činjenično stanje na terenu (NULTA KONTROLA). U momentu nulte kontrole investicija ne sme biti započeta.

5. Podnosilac prijave – fizičko lice u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava, menicu i potpiše menično ovlašćenje, a pravno lice – registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina;

6. Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 45 dana od dana potpisivanja ugovora;

7. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju; takođe, Pokrajinski sekretarijat može od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,da traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora,a posebno u slučaju računa i predračuna koje su izdali dobavljači opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su znatno iznad tržišne vrednosti;

8. bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
• izveštaj o namenskom utrošku sredstava;
• original račun sa specifikacijom opreme za nabavku predmetne investicije;
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je,u skladu sa posebnim propisima,utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak – račun;
• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
• fotokopiju garantnog lista;

Putem nadležnog sektora, Pokrajinski sekretarijat nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da uradi ZAVRŠNU kontrolu na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.Pre izlaska na teren Poljoprivredne stručne i savetodavne službe AP Vojvodine korisnik bespovratnih sredstava JE U OBAVEZI da po završetku investicije POSTAVI TABLU na kapiju ulaza u voćnjak ili na stub opreme koja je finansirana. Model table se nalazi u prilozima Konkursne dokumentacije.

9. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja u vezi s konkursom, propisani su Pravilnikom;

10. Bespovratna sredstava će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

11. U momentu isplate sredstava račun preduzetnika i pravnog lica ne sme biti u blokadi;

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IIINVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2018.GODINI” ili dostaviti lično u pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Konkursna dokumentacija se podnosi u jednom primerku (original).

9. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 14 časova.

Detaljnije