Poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

Konkursi

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 5.500.000 dinara.

Maksimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika, iznosi 550.000 dinara. Minimalni iznos jednog paketa građevinskog materijala, po porodičnom domaćinstvu korisnika iznosi 200.000 dinara.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: “JAVNI POZIV – građevinski materijal za izbeglice“.

Detaljnije