Dodela sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

Konkursi

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 2.000.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 10. marta 2017. godine, sa naznakom: “JAVNI POZIV – ekonomsko osnaživanje za izbeglice“.

Detaljnije