Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

Konkursi

Roma ScholarshipPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za stipendiranje 41 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2013/2014. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila, na teritoriji AP Vojvodine, pripadnici romske nacionalne zajednice

2. Učenici koji su školske 2012/13. godine dobijali stipendiju u programu „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“

Kriterijumi za dodelu sredstava:
– da su redovni učenici srednjih škola, završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih obrazovnih profila na teritoriji AP Vojvodine

– da su pripadnici romske nacionalne zajednice

– da su u školskoj 2012/2013. godini dobijali stipendiju u programu „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“

– postignuti opšti uspeh u prethodnom razredu, na kraju školske 2012/2013. godine

Konkursna komisija će, na osnovu prijava učenika, sačiniti jedinstvenu rang listu, u skladu sa kriterijumima za dodelu sredstava.

Pravo na stipendiju ostvariće prvih 41 učenik.

Konkurs se raspisuje za 41 stipendistu za školsku 2013/2014. godinu u ukupnom iznosu 2.214.000,00 dinara (stipendije i školski pribor).

Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su upisani kao redovni učenici.

Nepotpune i/ili neblagovremeno poslate prijave i prijave koje nisu poslate od strane škola, neće se uzeti u razmatranje ukoliko se nedostaci, posle ukazivanja na njih, ne otklone u datom roku.

Rezultati Konkursa biće dostavljeni svim školama.

Potrebni dokumenti:
– Popunjena prijava za konkurs (u prilogu)

– Fotokopija svedočanstva iz školske 2012/13. godine

– Overena preporuka, izdata od strane romske nevladine organizacije sa teritorije AP Vojvodine (u prilogu formular)

– Saglasnost o načinu obrade ličnih podataka kandidata (u prilogu) Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

– Formular Prijave za konkurs i Preporuke, učenici preuzimaju u svojoj školi – Popunjenu prijavu, sa kompletnom dokumentacijom, učenici predaju u svojoj školi

– Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom, srednje škole dostavljaju poštom Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice najkasnije do 27. septembra 2013. godine.

Detaljnije