Konkurs za grantove u okviru MATRA programa

Konkursi

government-of-the-netherlands-enVLADA HOLANDIJE

Konkurs za grantove u okviru MATRA programa

U cilju jačanja kapaciteta vladinih institucija u zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Vlada Holandije objavila konkurs za grantove u okviru MATRA programa (jačanje demokratije – vladavina prava).

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za sredstva do 18. oktobra 2013. godine.

Vlada Holandije uspostavila je MATRA program kako bi pružila podršku naporima zemalja jugoistočne Evrope da u procesu pristupanja EU ispune postavljene standarde i zahteve (Kriterijumi iz Kopenhagena), kako one koji se tiču institucija sistema, tako i onih koje se odnose na civilno društvo.

Kroz MATRA program finansira se saradnja vladinih institucija u Holandiji da zemljama koje su obuhvaćene ovim programom, u cilju jačanja kapaciteta tih institucija.  Saradnja je komplementarna sa aktivnostima Evropske komisije u tim državama.

Republika Srbija jedna je od država koje su obuhvaćene MATRA programom.
Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za sredstva do 18. oktobra 2013. godine. Detaljnije informacije nalaze se na Grants Policy Framework Matra CoPROL (Second Phase).

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=20399

zp8497586rq