Grantovi ženskim grupama

Konkursi

Global fund for womenGLOBALNI FOND ZA ŽENE

Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje unapređuju ljudska prava devojaka i žena. Ojačavamo organizacije van Sjedinjenih Država koje vode žene obezbeđivanjem grantova u visini od  500 do 30,000$ za funkcionisanje.

Koga podržava Globalni fond:
•    Grupe žena koje rade zajedno.
•    Organizacije koje prikazuju jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskih prava žena.
•    Organizacije kojima upravljaju žene.
•    Organizacije van Sjedinjenih Država.

Prijem predloga projekata: od 15. septembra do 31. decembra.

Inovativni grantovi
Tiču se agendi za ženska prava u ruralnim i isključenim zajednicama/oblastima koje sadrže nove pristupe i podržavaju mlade feministkinje koje se uključuju u izgradnju ženskog pokreta. Ovi grantovi podržavaju i kreativne pristupe problematičnim situacijama i pilot projekte koji zahtevaju nešto proračunatog rizika.

Grant ovi za osnaživanje
Ovi grantovi srednje veličine služe za podršku profesionalizma ženskih grupa. Oni nude pouzdanu podršku grupama koje imaju zabeležen uspeh u stvaranju kumulativnih promena.

Grantovi  za podršku
Grantovi  za podršku su veći, finansiraju jake nacionalne, regionalne i globalne organizacije koje se bore za ženska prava, a služe da izgrade kolektivnu snagu, za koordinisane akcije, da se ojača feminističko vođstvo i da se održi trajna i sistematska promena u cilju polne jednakosti..

Online aplikacija na www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/types-of-grant

Link

zp8497586rq