Grantovi ženskim grupama

GLOBALNI FOND ZA ŽENE Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje unapređuju ljudska prava devojaka i žena. Ojačavamo organizacije van Sjedinjenih Država koje vode žene obezbeđivanjem grantova u visini od  500 do 30,000$ za funkcionisanje. Koga podržava Globalni fond: •    Grupe žena koje rade zajedno. •    Organizacije koje prikazuju jasnu posvećenost jednakosti žena […]

Nastavi

Program sufinansiranja inovacija – Javni poziv

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije. […]

Nastavi

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE   Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti. Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa […]

Nastavi